Záznamy 1..10 z 31
pro vyhledávací výraz "A=SOCIAL PROTECTION"

Obraz středních vrstev v datech Mikrocensu 1996 a jejich postavení v systému sociální ochrany. Kuchařová, Věra
Výkon sociální práce na pověřených obecních úřadech v podmínkách rostoucích nároků. Kuchařová, Věra
Základní principy systémů sociální ochrany v Evropské unii (1). Průša, Ladislav
Česká sociální politika při vstupu do EU: Vstup ČR do Evropské unie a sociální jistoty občanů. Průša, Ladislav
Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Kuchařová, Věra
Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. Kuchařová, Věra
The Gender Dimension of Social Security Reform in the Czech Republic. Kuchařová, Věra
Základní principy systémů sociální ochrany v Evropské unii (2). Průša, Ladislav
Aktuální poznatky výzkumu z oblasti práce a sociálních věcí. Průša, Ladislav
Ekonomie sociálních služeb. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT