Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "A=SOCIOLOGY"

Women and Employment. Kuchařová, Věra
Komunitní sociální práce jako jeden z nástrojů řešení problému sociální exkluze. Rákoczyová, Miroslava
Chování na trhu práce v kontextu teorie racionálního jednání. Vyhlídal, Jiří
Institucionalizace chudoby v Čechách po roce 1989. Mareš, Petr
Věkové normy v sociologické perspektivě. Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva
Věk v sociologické teorii: Perspektiva životního běhu. Havlíková, Jana
Monotematický blok sociální koheze. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš
Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence of Mutual Links. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr
Religion: An Unsolved Problem for Modern Czech Nation. Nešporová, Olga - Nešpor, Zdeněk R.
Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Bareš, Pavel

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT