Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "A=SOCIOLOGY OF A FAMILY"

Percepce chudoby a sociální dostatečnosti českých domácností. Vavrečková, Jana
Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sirovátka, Tomáš
Česká rodina v době pozdní modernity. Možný, Ivo
Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy. Možný, Ivo
Konference Rodina a rodičovství. Kuchařová, Věra
Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené. Nešporová, Olga
Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v české společnosti. Vyd. 1. Kuchařová, Věra; eds. - Šťastná, Anna
Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie. Nešporová, Olga - Hamplová, Dana
Česká empirická sociologie rodiny a její souvislosti se sociální politikou v meziválečném období. Nešporová, Olga
Nemožné soužití aneb Proč se rodiče rozcházejí. Pfeifrová, Štěpánka

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT