Záznamy 1..10 z 20
pro vyhledávací výraz "A=STANDARD OF LIVING"

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 3: Terénní šetření. Soubor studií. Vavrečková, Jana - Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk - Jahodová, Lucie
Analýza příjmové nerovnosti domácností s využitím mikrocenzových souborů dat. Kotýnková, Magdalena
Zpráva o lidském rozvoji 1999. Česká republika. Kroupa, Aleš; a kol.
Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice. Kuchařová, Věra - Tuček, Milan
Kdo propadá sociální sítí? Vavrečková, Jana
Strategie nezaměstnaných. Druhá vlna dotazování v panelové šetření (stav po 6 měsících nezaměstnanosti). Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Vyhlídal, Jiří
Český sociální stát a jeho legitimita. Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav
Česká rodina a sociální dávky. Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea
Čeští senioři včera, dnes a zítra. Rabušic, Ladislav - Vohralíková, Lenka
Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Kuchařová, Věra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT