Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "A=SYSTEM"

K vybraným otázkám charakteru sociálních transferů rodinám s dětmi v České republice. Průša, Ladislav
Reforma politiky zaměstnanosti v Německu. Kotrusová, Miriam
Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. Vylítová, Markéta; a kol.
Analýza nepříspěvkových dob v důchodovém systému ČR. Holub, Martin
Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity. 1. vyd. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích - Německo. Suchomelová, Mirjam
Důchodový systém jako součást sociální politiky a přijetí Eura v ČR? Jahoda, Robert
EU zahajuje diskusi o budoucnosti penzí. Kořánová, Marie
Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí. Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka
K vybraným aspektům připravovaného systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT