Záznamy 1..10 z 23
pro vyhledávací výraz "A=VOCATIONAL REHABILITATION"

Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 1. Souhrnná stručná zpráva. Karpíšek, Zdeněk
Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 2. Podrobná zpráva. Karpíšek, Zdeněk; a kol.
Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 3. Přílohy. Karpíšek, Zdeněk; a kol.
Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti. Bruthansová, Daniela - Vávra, Alexandr - Červenková, Anna
Právní ochrana nízkokvalifikovaných pracovníků. Bičáková, Olga
Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. Bičáková, Olga
Právní ochranu nízkokvalifikovaným pracovníkům poskytují zákon o zaměstnanosti i zákoník práce. Bičáková, Olga
Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. Bičáková, Olga - Kotrusová, Miriam - Soukup, Tomáš - Ženíšková, Marta - Banzetová, Eva
Osoby se zdravotním postižením vyžadují zvýšenou ochranu na trhu práce. Bičáková, Olga
Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. Bičáková, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT