Záznamy 1..10 z 31
pro vyhledávací výraz "A=WOMEN"

Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen. Fischlová, Drahomíra
Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. Kuchařová, Věra
Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sirovátka, Tomáš
Stále dostávají nižší mzdy než muži. Fischlová, Drahomíra
Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. Možný, Ivo; a kol.
Pracovní migrace, pohlaví a věk. Horáková, Milada
Family Policy in the Czech Republic after 1989: From Gendered and Enforced De-familialism to Gendered and Implicit Familialism. Sirovátka, Tomáš
Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů. Fischlová, Drahomíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT