Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "A=WORK-LIFE BALANCE"

Strategie harmonizace rodiny a zaměstnání - možnosti volby. Kuchařová, Věra
Rodinná politika v ČR - proč a o čem. Kuchařová, Věra
Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka
Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. Kuchařová, Věra
Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti. Tomešová Bartáková, Helena
Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR - strukturální a institucionální podmínky. Kuchařová, Věra
Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR - možnosti z pohledu rodičů malých dětí. Kuchařová, Věra
Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii : Komparace se zaměřením na kontext potřeb a zájmu o služby denní péče o děti. Kuchařová, Věra
Nové formy denní péče o děti v České republice. Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT