Záznamy 1..10 z 22
pro vyhledávací výraz "A=WORKING HOURS"

Projekt harmonizace dat o pracovních silách - výsledky řešení projektu. Kux, Jaroslav
Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. Kotrusová, Miriam
Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna
Measuring job satisfaction in surveys: Czech Republic. Comparative analytical report - Questionnaire. Vašková, Renata - Dokulilová, Lenka
Směrnice EU o pracovní době: stručná charakteristika vývoje a přetrvávajících problémů. Kux, Jaroslav
Lone mothers at the labour market: Their requirements and their entitlement to social protection measures. Kuchařová, Věra
Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen. Fischlová, Drahomíra
Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého trhu práce. Kotíková, Jaromíra
Uplatnění konta pracovní doby. Bičáková, Olga
Zvýšená ochrana mladistvých zaměstnanců, jak ji od 1. ledna 2008 upravuje zákoník práce. Bičáková, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT