Záznamy 1..10 z 44
pro vyhledávací výraz "AU=CERVENKOVA, ANNA"

Sociální hospitalizace. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Holmerová, Iva
Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (1). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
Vývoj invalidity v ČR v letech 1997-2001. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Bruthans, Jan
Aktuální problémy sociální hospitalizace v novém územněsprávním členění. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Sociální hospitalizace je třeba podstatně lépe zaplatit. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. Červenková, Anna - Kotíková, Jaromíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT