Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "AU=ETTLEROVA, SYLVA"

Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním). Ettlerová, Sylva
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2003. Bulletin No 19. Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva
Počátek rodinného života s ohledem na bytovou situaci. Ettlerová, Sylva - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana - Mareš, Petr - Potočný, Tomáš
Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2004. Bulletin No 20. Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva
Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. . Kuchařová, Věra - Ettlerová, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2005. Bulletin 21. Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva - Baštýř, Ivo - Šťastná, Anna
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Kuchařová, Věra - Ettlerová, Sylva - Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila
Dostupnost služeb péče o děti v předškolním věku. Ettlerová, Sylva

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT