Záznamy 1..10 z 29
pro vyhledávací výraz "AU=HORA, ONDREJ"

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert
Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Horáková, Markéta - Klimplová, Lenka - Rákoczyová, Miroslava - Winkler, Jiří
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. : Souhrnná zpráva z výzkumu. Hora, Ondřej
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému (původní, rozšířená verze). Hora, Ondřej
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Hora, Ondřej
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence). Hora, Ondřej - Sirovátka, Tomáš - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. Horáková, Markéta - Hora, Ondřej - Vyhlídal, Jiří

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT