Záznamy 1..10 z 25
pro vyhledávací výraz "AU=JERABKOVA, VERA"

Právní aspekty odpovědnosti za škodu vzniklou klientovi při poskytování sociálně zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociální péče. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
How to deal with ageing of workforce in the Czech Republic? Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Nová klasifikace nemoci a zdraví. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb. Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. Kuchařová, Věra - Bareš, Pavel - Bruthansová, Daniela - Höhne, Sylva - Jeřábková, Věra - Kotrusová, Miriam - Kozelský, Tomáš - Kyzlinková, Renata - Nekolová, Markéta - Nešporová, Olga - Vychová, Helena - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. Bareš, Pavel - Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav - Soukup, Tomáš
Zdravotně-sociální péče o seniory v České republice. Jeřábková, Věra
Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. Průša, Ladislav - Jeřábková, Věra - Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Galetová, Zdeňka - Kaplan, Eduard - Svět, Libor

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT