Záznamy 1..10 z 59
pro vyhledávací výraz "AU=KOTIKOVA, JAROMIRA"

Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. Červenková, Anna - Kotíková, Jaromíra
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. : 3. etapa. Souhrnná zpráva. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha I. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha II.. - Studie expertů vybraných úřadů práce. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Regionální analýza a koncepce zaměstnanosti, trhu práce a sociální péče. Kotíková, Jaromíra - Vlach, Jan - Průša, Ladislav
Osoby v předdůchodovém věku v evidenci úřadů práce. Kotíková, Jaromíra
Část druhá: Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta
Část pátá: Marginalizované skupiny. Kotíková, Jaromíra - Vesecká, Sylva
Nezaměstnanost a její vývoj. Vyhlídal, Jiří - Kotíková, Jaromíra
Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce. Kotíková, Jaromíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT