Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "AU=KRAUSE, DANICA"

Zjištění možnosti kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky. Horáková, Milada - Krause, Danica - Polívka, Milan
Část druhá: Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta
Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové tendence (v poptávce po práci). (Komparativní srovnání stavu, struktury a trendů zaměstnanosti ČR a EU). Kux, Jaroslav - Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Stupnytskyy, Oleksandr
Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta
Small and Medium Enterprises in the Czech Republic. Krause, Danica
Úroveň zaměstnanosti vybraných skupin. Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Kux, Jaroslav - Stupnytskyy, Oleksandr
Krátká zpráva o problematice malých a středních podniků v České republice. Krause, Danica - Kux, Jaroslav
Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotýnková, Magdalena - Krause, Danica - Vlach, Jan
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Velká Británie. Krause, Danica - Kux, Jaroslav - Nekolová, Markéta - Vychová, Helena
Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu. Dílčí studie. Krause, Danica

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT