Záznamy 1..10 z 106
pro vyhledávací výraz "AU=KUCHAROVA, VERA"

Obraz středních vrstev v datech Mikrocensu 1996 a jejich postavení v systému sociální ochrany. Kuchařová, Věra
Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. Kuchařová, Věra - Nedomová, Alena - Zamykalová, Lenka
Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Výkon sociální práce na pověřených obecních úřadech v podmínkách rostoucích nároků. Kuchařová, Věra
Institucionální a kompetenční uspořádání inspekce sociálních služeb. Kuchařová, Věra - Veselá, Jitka
Opatření sociální politiky k problémovým typům rodin. Kuchařová, Věra - Broulíková, Jana
Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice. Kuchařová, Věra - Tuček, Milan
Situace žen a mužů na trhu práce v České republice. Kuchařová, Věra
Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT