Záznamy 1..10 z 17
pro vyhledávací výraz "AU=KULHAVY, VACLAV"

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti". Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav - Rákoczyová, Miroslava
Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav
Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Sirovátka, Tomáš; a kol. - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. Kulhavý, Václav - Sirovátka, Tomáš
Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. Kulhavý, Václav - Bartáková, Helena
Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - Kulhavý, Václav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT