Záznamy 1..10 z 21
pro vyhledávací výraz "AU=NEKOLOVA, MARKETA"

Část druhá: Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta
Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové tendence (v poptávce po práci). (Komparativní srovnání stavu, struktury a trendů zaměstnanosti ČR a EU). Kux, Jaroslav - Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Stupnytskyy, Oleksandr
Uvedení do problematiky možného budoucího souběhu výdělečné činnosti a registrace na úřadě práce v ČR. Zmapování mezinárodních zkušeností. Doporučení. Kotíková, Jaromíra - Nekolová, Markéta
Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta
Úroveň zaměstnanosti vybraných skupin. Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Kux, Jaroslav - Stupnytskyy, Oleksandr
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Velká Británie. Krause, Danica - Kux, Jaroslav - Nekolová, Markéta - Vychová, Helena
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky - Rakousko. Kux, Jaroslav - Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Vychová, Helena
Participativní metody. Nekolová, Markéta
Metoda Delphi. Nekolová, Markéta
Modelování rozhodování. Nekolová, Markéta - Nekola, Martin

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT