Záznamy 1..10 z 63
pro vyhledávací výraz "AU=RAKOCZYOVA, MIROSLAVA"

Rozsah a cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Průběžná zpráva 1. etapy pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Aktivní politika zaměstnanosti v druhé polovině devadesátých let. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Vliv redistribuce v rámci sociální politiky na vztah mezi marginalizací na trhu práce a chudobou v ČR. Rákoczyová, Miroslava
Komunitní sociální práce jako jeden z nástrojů řešení problému sociální exkluze. Rákoczyová, Miroslava
Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Pojištění v nezaměstnanosti - selhání české sociální politiky. Rákoczyová, Miroslava
Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti". Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav - Rákoczyová, Miroslava

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT