Záznamy 1..10 z 27
pro vyhledávací výraz "AU=SIMIKOVA, IVANA"

Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizik sociálního vyloučení romské populace. Část I - Typologie projektů. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel
Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří
Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách - (hodnoty a fakta). Winkler, Jiří - Šimíková, Ivana
Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. Šimíková, Ivana; a kol. - Vašečka, Imrich
Konceptualizace výzkumu. Šimíková, Ivana
Mechanismy sociálního vylučování. Šimíková, Ivana
Living conditions and species of social exclusion of the Roma community in the Czech Republic. Šimíková, Ivana - Klíčová, Kateřina
Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel - Šimíková, Ivana
Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace. Šimíková, Ivana - Vyhlídal, Jiří
Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce. Šimíková, Ivana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT