Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "AU=STUPNYTSKYY, OLEKSANDR"

Aplikace modelu prognózování vzdělanostních potřeb. Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr
Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004. (Vypracováno pro část grantového projektu äSpolečnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzděláváníô.). Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr
Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové tendence (v poptávce po práci). (Komparativní srovnání stavu, struktury a trendů zaměstnanosti ČR a EU). Kux, Jaroslav - Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Stupnytskyy, Oleksandr
Úroveň zaměstnanosti vybraných skupin. Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Kux, Jaroslav - Stupnytskyy, Oleksandr
Skill needs forecasting in the Czech Republic. Michalička, Ludvík - Stupnytskyy, Oleksandr
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010. Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr - Michalička, Ludvík
Struktura rozdílů ve výdělcích mužů a žen v managementu. Stupnytskyy, Oleksandr
Attractive Workplace for All: a contribution to the Lisbon Strategy at company level - A feasibility study for the Czech Republic. Stupnytskyy, Oleksandr
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011. Michalička, Ludvík - Kotíková, Jaromíra - Stupnytskyy, Oleksandr
Evaluating training programs for economically disadvantaged. The case of Czech Republic. Stupnytskyy, Oleksandr

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT