Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "AU=SUCHANEC, MIROSLAV"

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce. Suchanec, Miroslav
Využití Booleho přístupu v komparativní analýze: příklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen. Suchanec, Miroslav
Jesle a vývoj dítěte v kontextu budoucích rizik na českém trhu práce. Suchanec, Miroslav
Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu. Hora, Ondřej - Suchanec, Miroslav
THE CZECH REPUBLIC: Social Experimentation: Supporting People 50+ in Entrepreneurship : Evaluation Report. Hora, Ondřej - Soukup, Tomáš - Suchanec, Miroslav
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Sirovátka, Tomáš - Horák, Pavel - Horáková, Markéta - Hora, Ondřej - Suchanec, Miroslav - Rákoczyová, Miroslava
Metodika "Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce". Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Vyhlídal, Jiří - Suchanec, Miroslav
Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných. Hora, Ondřej - Suchanec, Miroslav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - Sirovátka, Tomáš
Vyhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v České republice v roce 2016. HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš
Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017. HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT