Záznamy 1..10 z 52
pro vyhledávací výraz "AU=TRBOLA, ROBERT"

Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky (shrnující přehledová zpráva). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Trbola, Robert
Využít databáze příjemců dávek sociální péče k monitorování chudoby. Sirovátka, Tomáš - Trbola, Robert
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert
Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô. Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert
Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš
Mainstreaming Social Inclusion. National Report for the Czech Republic. Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert
Sociální odpovědnost zaměstnavatelů v procesu sociálního začleňování. Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert
Pojetí sociálně-ekonomických práv v současném globalizovaném světě. Kofroň, Pavel - Trbola, Robert
Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v procesu sociální integrace. : Analýza poptávky po zahraniční pracovní síle. Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří - Kofroň, Pavel

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT