Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "AU=WINKLER, JIRI"

Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří
Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Winkler, Jiří; a kol.
Implementace. Institucionální hledisko analýzy. Winkler, Jiří
Implementace veřejných programů a přístupy k jejich hodnocení. Winkler, Jiří
Komunikace a interakce správních úřadů s veřejností. Winkler, Jiří
Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Winkler, Jiří; (eds.) - Žižlavský, Martin
Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. Winkler, Jiří - Horák, Pavel - Žižlavský, Martin
K diskusi o hodnocení kvality sociálních služeb v Domech na půl cesty. Winkler, Jiří
Česká politika zaměstnanosti v období před vstupem do ČR do EU. Winkler, Jiří
Věda, evaluace a sociální politika. Winkler, Jiří - Sirovátka, Tomáš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT