Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "P=BARIERY"

The challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. Sirovátka, Tomáš; et al.
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). Galetová, Zdeňka - Soukup, Tomáš - Průša, Ladislav - Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Popová, Dagmar - Příhodová, Růžena - Suchomelová, Mirjam
Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Bareš, Pavel
Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Bareš, Pavel
Anketa "Bariéry v plnění oznamovací povinnosti případů násilí na dětech a jejich řešení". Barvíková, Jana
Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody. Bareš, Pavel - Mertl, Jiří
Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce. Dohnalová, Zdeňka - Nečasová, Mirka - Trbola, Robert
Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování. Nečasová, Mirka - Dohnalová, Zdeňka - Trbola, Robert
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců : Výsledky dotazníkového šetření na populaci 15-64 let ke vnímání kariérového poradenství. ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - ELIÁŠKOVÁ, Ivana
Dlouhodobá péče nejen v České republice. PRŮŠA, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT