Záznamy 1..10 z 577
pro vyhledávací výraz "P=CR"

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci. Sociálně-ekonomická charakteristika příhraničních českých krajů a rakouských regionů. Analytická část - svazek 4. Baštýř, Ivo; a kol. - Fischlová, Drahomíra; - ... [a i.]
Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Sociální hospitalizace. Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (1). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
Vývoj invalidity v ČR v letech 1997-2001. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Bruthans, Jan
Aktuální problémy sociální hospitalizace v novém územněsprávním členění. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Sociální hospitalizace je třeba podstatně lépe zaplatit. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Právní odpovědnost lékaře. Bruthansová, Daniela
Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Pendlerství v příhraničních oblastech se SRN. Fischlová, Drahomíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT