Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "P=DAVKY SOCIALNI POMOCI"

Vývoj trhu práce a očekávané změny v systému sociální ochrany. Kotýnková, Magdalena
Diferencovaná úroveň dávek sociální pomoci na Slovensku. Kotýnková, Magdalena
K transformaci dávek pro zdravotně postižené občany. Průša, Ladislav
Dávky sociální péče a povodně. Průša, Ladislav
Dávky sociální péče a povodně. Průša, Ladislav
Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. Vavrečková, Jana
K vybraným otázkám charakteru sociálních transferů rodinám s dětmi v České republice. Průša, Ladislav
Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô. Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš
Income poverty and social assistance in the Czech Republic after 2000. Sirovátka, Tomáš
Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. Baštýř, Ivo; a kol.

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT