Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "P=DEPRIVACE MATERIALNI"

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert
Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert
Poverty in the Czech Republic and the Policies to Combat It. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr
Labour market marginalisation and deprivation. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš
Labour market exclusion of the Roma in post-communist countries. Sirovátka, Tomáš
Rodiny a rodičovství v prostředí ohroženém sociální exkluzí. Kuchařová, Věra
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. Kofroň, Pavel - Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Hora, Ondřej
Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice : (celková situace a vybrané aspekty na datech SILC). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Jahoda, Robert

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT