Záznamy 1..10 z 27
pro vyhledávací výraz "P=DISKRIMINACE PRACOVNI"

Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. Kuchařová, Věra
Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sirovátka, Tomáš
Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. Valentová, Marie
Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů. Fischlová, Drahomíra
Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen (mzdová diskriminace podle pohlaví). Fischlová, Drahomíra
Šetření výdělkové nerovnosti žen a mužů v managementu. Vlach, Jan
Gender discrimination in the Czech labour market. Vašková, Renata
Aktuální poznatky výzkumu z oblasti práce a sociálních věcí. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT