Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "P=DISKRIMINACE VEKOVA"

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblas-tech s důrazem na pracovní trh. Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav
Autonomie a věková diskriminace: ohrožení nebo výzva? Vidovićová, Lucie
Je česká společnost ageistická? Společnost, pracovní trh a věková diskriminace v ČR. Vidovićová, Lucie
Věkové normy v sociologické perspektivě. Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. Vidovićová, Lucie
Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. : Závěrečná zpráva o výzkumu. Kuchařová, Věra
"My jsme si stáří nezavinili, čeká to každýho..." : Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva
Stárnutí české společnosti ľ objektivní charakteristiky a subjektivní percepce. Vidovićová, Lucie
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy. Vidovićová, Lucie - Wija, Petr

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT