Záznamy 1..10 z 29
pro vyhledávací výraz "P=DOMACNOSTI"

Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 3: Terénní šetření. Soubor studií. Vavrečková, Jana - Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk - Jahodová, Lucie
Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana. Michalička, Ludvík - Vavrečková, Jana - Severová, Simona
Percepce chudoby a sociální dostatečnosti českých domácností. Vavrečková, Jana
Nezaměstnanost a pracovní pobídky. Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin
Chudoba v České republice v datech (šetření sociální situace domácností). Dílčí studie projektu o možnostech monitorování chudoby v ČR. Mareš, Petr
Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Paloncyová, Jana
Změna úpravy životního minima a stanovení existenčního minima. Kotýnková, Magdalena
Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2003 (analýza statistik rodinných účtů). Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel
Měnící se struktura rodin a závislé děti. Šťastná, Anna

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT