Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "P=DUCHOD INVALIDNI"

Vývoj invalidity v ČR v letech 1997-2001. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Bruthans, Jan
Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Srovnávací analýza systémů NDC II. Pollnerová, Štěpánka
Vývoj invalidity v ČR a ve vybraných zemích EU. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity. 1. vyd. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam
Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003- 2008. : Část I. Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra
Vývoj invalidity v letech 2003- 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí. : Část II. Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra
Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA. Holub, Martin - Šlapák, Milan
Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích. Holub, Martin - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT