Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "P=EKONOMIKA SOCIALNI"

Prezentace projektu CIP EQUAL. Kotíková, Jaromíra - Tuhá, Helena
Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání. Vychová, Helena
Sociální ekonomika - vybrané otázky. Dohnalová, Marie; ... [a i.]
Sociální služby poskytované nestátními subjekty. Bareš, Pavel
Trendy v poskytování sociálních služeb do roku 2025. Průša, Ladislav
Role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb. Bareš, Pavel
Vývoj zaměstnanosti v sociálních službách a struktura zaměstnaných v obecně prospěšných společnostech. Kotíková, Jaromíra
Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu. Mertl, Jiří - Bareš, Pavel
Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku . Bareš, Pavel - Dohnalová, Marie
Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. Mertl, Jiří - Bareš, Pavel

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT