Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "P=FRANCIE"

Demografická statistika ve Francii. Paloncyová, Jana
Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. Vylítová, Markéta; a kol.
Working conditions and social dialogue. Voss, Eckhard - Geissler, Hana - Hála, Jaroslav
Flexicurity: Actions at Company Level. Broughton, Andrea - Biletta, Isabella - Vacas, Carlos - Kyzlinková, Renata - Pfeiferová, Štěpánka - Kroupa, Aleš
Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let. Paloncyová, Jana
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice. Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Šťastná, Anna - Svobodová, Kamila - Kuchařová, Věra
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice. Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii : Komparace se zaměřením na kontext potřeb a zájmu o služby denní péče o děti. Kuchařová, Věra
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii. Suchomelová, Mirjam
Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie. Suchomelová, Mirjam

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT