Záznamy 1..10 z 56
pro vyhledávací výraz "P=GENDER"

Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen. Fischlová, Drahomíra
Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání 10 středoevropských tranzitivních zemích. Kux, Jaroslav
Stále dostávají nižší mzdy než muži. Fischlová, Drahomíra
The Gender Dimension of Social Security Reform in the Czech Republic. Kuchařová, Věra
Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu. Dílčí studie. Krause, Danica
Možnosti a bariéry prosazení žen a mužů v managementu. Šetření na personálních agenturách. Fischlová, Drahomíra
Vědecko-výzkumné aktivity doktorandů: Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen (mzdová diskriminace). Fischlová, Drahomíra
I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR. II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech. III. Odměňování manažerů. Dílčí studie. Suchomelová, Mirjam - Fischlová, Drahomíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT