Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "P=HODNOCENI"

Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách - (hodnoty a fakta). Winkler, Jiří - Šimíková, Ivana
How to Govern and Evaluate Labour Market Policies. Czech Republic. Sirovátka, Tomáš
Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav
Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří
Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce. Šimíková, Ivana
Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009). Hora, Ondřej - Sirovátka, Tomáš
Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny. Šimíková, Ivana - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří
Realizace vybraných programů aktivní politiky zaměstnanosti a hodnocení jejich efektivity a účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017: Dílčí podkladová studie I. Rákoczyová, Miroslava - Kotrusová, Miriam - Horák, Pavel - Kubát, Jan - Marešová, Helena - Schebelle, Danica - Táborská, Marie - Trbola, Robert - Váňová, Jana
Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce. HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce. HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - MUSIL, Libor

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT