Záznamy 1..10 z 46
pro vyhledávací výraz "P=INTEGRACE"

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizik sociálního vyloučení romské populace. Část I - Typologie projektů. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel
Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří
Sociální soudržnost české společnosti. Kotýnková, Magdalena
Sociální vyloučení. Kotýnková, Magdalena
Exclusión de las comunidades romaníes del mercado laboral en los antiguos países comunistats: Es posible su inclusión? Sirovátka, Tomáš
Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. Šimíková, Ivana; a kol. - Vašečka, Imrich
The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Final Report. Czech Republic. Horáková, Milada - Bareš, Pavel
Srovnání Národních akčních plánů sociálního začleňování v zemích EU a v České republice. Rákoczyová, Miroslava
Posílení sociálně vyloučených: sociální práce s komunitou. Kulhavý, Václav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT