Záznamy 1..10 z 25
pro vyhledávací výraz "P=INTEGRACE SOCIALNI"

Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizik sociálního vyloučení romské populace. Část I - Typologie projektů. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel
Sociální soudržnost české společnosti. Kotýnková, Magdalena
Konceptualizace výzkumu. Šimíková, Ivana
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - Kulhavý, Václav
Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v procesu sociální integrace. : Analýza poptávky po zahraniční pracovní síle. Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Vyhlídal, Jiří - Kofroň, Pavel
Lokální strategie integrace cizinců v ČR I. Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert
Immigrant Workers in the Czech Republic: guest workers or new members of society? Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert
Social Integration in the Czech Republic: long-ignored issue as an emerging social problem. Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert
Přistěhovalectví v České republice aneb co vyčteme ze statistik. Rákoczyová, Miroslava
Sociální integrace přistěhovalců ľ teoretická východiska výzkumu. Rákoczyová, Miroslava - Pořízková, Hana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT