Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "P=INVALIDITA"

Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Vývoj invalidity v ČR a ve vybraných zemích EU. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Bičáková, Olga
Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Nová klasifikace nemoci a zdraví. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity. 1. vyd. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010. Bičáková, Olga
Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003- 2008. : Část I. Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra
Vývoj invalidity v letech 2003- 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí. : Část II. Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra
Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT