Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "P=KRAJE"

Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Paloncyová, Jana
Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Obce (města) a kraje a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2004. Průša, Ladislav
Obce (města) a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2001. . Průša, Ladislav
Vybavenost jednotlivých krajů službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany v roce 2008. Průša, Ladislav
Regionální dostupnost sociálních služeb. : Zpráva z výzkumných šetření mezi pracovníky krajských úřadů a pracovníky obcí s pověřeným obecním úřadem. Bareš, Pavel
Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace. Rákoczyová, Miroslava - Trbola, Robert - Pořízková, Hana
Priority krajů a obcí pro oblast sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Bareš, Pavel
Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Bareš, Pavel
Sociální práce zajišťovaná obecními a krajskými úřady v přenesené působnosti. Havlíková, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT