Záznamy 1..10 z 22
pro vyhledávací výraz "P=KRIZE EKONOMICKA"

K vývoji výdělků za rok 2008. Vlach, Jan
Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. Bičáková, Olga
Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN. Suchomelová, Mirjam
Globalizace, flexicurity a finanční krize. Lisá, Helena
Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období hospodářské recese. Bičáková, Olga
Labour migration in the Czech Republic in the context of the economic crisis. Horáková, Milada
Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti. Lisá, Helena
Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Horáková, Markéta
Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. Horáková, Markéta
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Kozelský, Tomáš - Vlach, Jan

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT