Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "P=MANZELSTVI"

Bariéry a předpoklady vzniku nové rodiny jako samostatné jednotky u -náctiletých matek. Vašková, Renata
Neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi. Šťastná, Anna
Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství. Kuchařová, Věra
Postoje k rodině, manželství a rodičovství. Nešporová, Olga
Partnerství. Svobodová, Kamila
Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra
Rodinné chování a bytová situace mladé generace - souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním. : (Výsledky empirického šetření Bydlení mladé generace 2003). Ettlerová, Sylva - Matějková, Barbora
Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? : Rozdíly v chování a postojích k rodině mezi českými věřícími a nevěřícími. Nešporová, Olga
První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací. Paloncyová, Jana - Šťastná, Anna
Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití. Paloncyová, Jana - Šťastná, Anna

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT