Záznamy 1..10 z 23
pro vyhledávací výraz "P=MIGRACE ODBORNIKU"

Risiko eines möglichen Abflusses hoch qualifizierter Fachleute aus der Tschechischen Republik ins Ausland. Vavrečková, Jana
Sekundární analýza problematiky BRAIN DRAIN a s tím související skutečnosti. Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Lukeš, Martin
Možnosti zaměstnávání pro české občany ve vybraných státech EU a nabídkové programy pro získání kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. : Studie 2. Vavrečková, Jana; a kol. - Horová, Lucie
Poptávka po českých kvalifikovaných odbornících v zahraničí (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). Studie 3. Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie
Poptávka po kvalifikovaných pracovních silách v evropských sítích mobility EURES a ERA-MORE. : Studie 5. Vlach, Jan - Vavrečková, Jana
Migration of Czech workers poses risk of brain drain. Vavrečková, Jana
Žádaní odborníci na zahraničním (evropském) trhu práce. Vavrečková, Jana - Vlach, Jan - Gazdagová, Marie
Příjmová motivace odborníků k migraci za prací do zahraničí - souhrnné charakteristiky. Baštýř, Ivo - Ujházy, Karol
Migrace odborníků do zahraničí. Vavrečková, Jana; a kol.
Migrační tendence českých lékařů. Hnilicová, Helena - Dobiášová, Karolína - Vavrečková, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT