Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "P=MONITOROVANI"

Metodika monitoringu základních charakteristik zahraniční migrace ve vztahu k sousednímu Německu a Rakousku v období vstupu ČR do EU. Průběžná zpráva. Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík
Monitorování chudoby v České republice. Úvodní studie. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr - Večerník, Jiří - Zelený, Martin
Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejích podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí. Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert
Monitoring kvalifikovaných pracovních míst inzerovaných v tisku, na určených webových portálech a vybraných českých nemocnicích. Bruthansová, Daniela; a kol. - Fischlová, Drahomíra
Monitoring nákladů práce. Kozelský, Tomáš - Vlach, Jan - Prušvic, David
How to Govern and Evaluate Labour Market Policies. Czech Republic. Sirovátka, Tomáš
Sledování migračního pohybu českých občanů do států EU-15 s důrazem na země s otevřeným trhem práce pro české občany. Vavrečková, Jana
Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí. Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Fischlová, Drahomíra
Migrační potenciál České republiky a mezinárodní migrace odborníků spojená s rizikem odchodu českých lékařů do zahraničí v souvislosti se vstupem ČR do EU. Vavrečková, Jana - Musil, Jakub - Bruthansová, Daniela

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT