Záznamy 1..10 z 16
pro vyhledávací výraz "P=NESCHOPNOST PRACOVNI"

Mezinárodní porovnání odlišností v poskytování náhrady příjmu v době nemoci pro malé a střední podniky, zejména v dávkových systémech zaměstnanců. Chvátalová, Iva
Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti. Bruthansová, Daniela - Vávra, Alexandr - Červenková, Anna
K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010. Bičáková, Olga
Absence from work - Czech Republic. Geissler, Hana - Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš
Effect of incapacity to work on the macroeconomic performance of the economy in the Czech Republic. Jeřábková, Věra - Vltavská, Kristýna
Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU. Kotíková, Jaromíra; ... [a i.]
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku. Kořánová, Marie
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku. Krinesová, Lenka
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii. Suchomelová, Mirjam

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT