Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "P=PARTNERSTVI"

Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Sociální partnerství jako prvek rozvoje venkovského regionu: Případová studie projektu celoživotního vzdělávání. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Kulhavý, Václav
Partnerství. Svobodová, Kamila
Organizace domácnosti a kvalita partnerství. Svobodová, Kamila
Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. Höhne, Sylva - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Czech Republic: A rapid transformation of fertility and family behaviour after the collapse of state socialism. Sobotka, Tomáš - Šťastná, Anna - Zeman, Kryštof - Hamplová, Dana - Kantorová, Vladimíra
Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna - Žáčková, Lucie
Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. Winkler, Jiří - Zelenková, Iveta
Zpráva o rodině. Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Janurová (Peychlová), Kristýna - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie
Česká rodina na počátku 21. století: Životní podmínky, vztahy a potřeby. Kuchařová, Věra - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Janurová, Kristýna - Nešporová, Olga - Paloncyová, Jana - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT