Záznamy 1..10 z 32
pro vyhledávací výraz "P=PECE DLOUHODOBA"

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (2). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (2). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Sociální politika. Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče. Průša, Ladislav
Sociálně-zdravotní služby, poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu. Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Pechanová, Marie
Gender a poskytování péče starším osobám. Svobodová, Kamila
Gender a poskytování péče starším osobám (2.). Svobodová, Kamila
Vybavenost regionů vybranými typy sociálních služeb v ČR v r. 2005. Průša, Ladislav
Gender a poskytování péče starším osobám (3.). Svobodová, Kamila

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT