Záznamy 1..10 z 19
pro vyhledávací výraz "P=PECE OSETROVATELSKA"

Právní odpovědnost lékaře. Bruthansová, Daniela
Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče. Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Merhautová, Iva
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část II. Kubalčíková, Kateřina - Hubíková, Olga - Musil, Libor
Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Musil, Libor
Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
K situaci v sociálních službách před zavedením standardů kvality sociálních služeb. Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina
Pracovní podmínky a dilemata pomáhajících pracovníků. Poznatky z výzkumu charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby. Musil, Libor - Nečasová, Mirka
Sociálně-zdravotní služby, poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních domovů důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu. Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Pechanová, Marie
Vybavenost regionů vybranými typy sociálních služeb v ČR v r. 2005. Průša, Ladislav
Zamyšlení nad dosavadními výsledky dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT