Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "P=PECE SOCIALNI"

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Nešporová, Olga - Svobodová, Kamila - Vidovićová, Lucie
Nová klasifikace nemoci a zdraví. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Regionální dostupnost sociálních služeb. : Zpráva z výzkumných šetření mezi pracovníky krajských úřadů a pracovníky obcí s pověřeným obecním úřadem. Bareš, Pavel
Zdravotně-sociální péče o seniory v České republice. Jeřábková, Věra
Model efektivního financování a poskytování dlouhodobé péče. Průša, Ladislav
The Regulatory Trajectory and Current Organisational Framework of Social Services and Social Care in the Czech Republic; COST Action IS1102- Social services, welfare state and places, Working Paper No. 5. Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina
Sonda v regionech. Dostupnost pobytových služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností . Průša, Ladislav
Systémy dlouhodobé sociálně zdravotní péče ve vybraných evropských zemích - inspirace pro ČR. Průša, Ladislav
Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT