Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "P=PODMINKY ZIVOTNI"

Avoiding Dependency Trap. Sirovátka, Tomáš; (ed)
Zaměstnanost a materiální podmínky života Romů. Sirovátka, Tomáš
Romové na trhu práce a materiální podmínky jejich života.Role centrální úrovně při překonávání sociální exkluze Romů. Sirovátka, Tomáš
Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství. Kuchařová, Věra
Living conditions and species of social exclusion of the Roma community in the Czech Republic. Šimíková, Ivana - Klíčová, Kateřina
Rodiny přistěhovalců I. Nešporová, Olga
Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. : Analýza výsledků. Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan
Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti. Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan
The Socio-economic Status of Self-employed Persons in Czech Society. Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. Kuchařová, Věra - Bareš, Pavel - Bruthansová, Daniela - Höhne, Sylva - Jeřábková, Věra - Kotrusová, Miriam - Kozelský, Tomáš - Kyzlinková, Renata - Nekolová, Markéta - Nešporová, Olga - Vychová, Helena - Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT